Niečo o Jackoch

Jack Rusell Terrier

293850_3883457736310_795482750_n

 

 

 

 

 

 

 

Pôvod: Anglicko

Krajina vývoja: Austrália

Použitie: dobrý pracovný teriér, schopný ísť pod zem,  výborný spoločenský pes.

Klasifikácia: 3. skupina – teriéry; 2. sekcia – malé teriéry, so skúškou

Dátum publikovania platného štandardu: 25. 10. 2000

Krátky prehľad histórie: Teriér Jacka Rusella vznikol v Anglicku okolo roku 1880, zásluhou reverenda Jacka Rusella. Vyšľachtil psy, ktoré boli schopné behať s foxhoundami a vojsť pod zem, aby vyhnali líšku alebo inú korisť z nory. Vyvinuli sa dva varianty s rovnakým štandardom, rozdiel je hlavne vo výške a proporciách. Vyšší, kvadratickejší typ je dnes známy ako teriér Parsona  Rusella, nižší, dlhší typ je teriérom Jacka Rusella.

Dôležité proporcie:

–       obdĺžnikový formát,

–       hĺbka hrudníka je rovnaká ako vzdialenosť od lakťov po zem,

–       obvod hrudníka meraný za lakťami má byť medzi 40 a 43 cm.

Povaha a správanie: živý, ostražitý a aktívny teriér s čulým a inteligentným výrazom. Odvážny a trúfalý, priateľský, ale pokojne sebaistý.

Hlava

Temeno: ploché a dosť široké, postupne sa zužuje k očiam a k širokej papuli.

Čelový sklon: dobre, ale nie prehnane vyznačený.

Tvárová časť

Ňucháč: čierny.

Papuľa: vzdialenosť medzi ňucháčom a čelovým sklonom má byť o niečo menšia ako vzdialenosť medzi čelovým sklonom a výbežkom medzitemennej kosti.

Čeľuste, zuby: veľmi silné, hlboké, široké a mocné čeľuste. Zuby silné, nožnicový zhryz.

Oči: malé, tmavé, so smelým výrazom. Nesmú vystupovať. Viečka mandľového tvaru majú byť priliehavé a čierno pigmentované.

Uši: gombíkové alebo zalomené, správnej hrúbky, veľmi pohyblivé.

Líca: svalstvo na lícach má byť dobre vyvinuté.

Krk: silný, suchý, s pekným obrysom, umožňuje hrdé držanie hlavy.

Trup

Všeobecne: obdĺžnikový.

Chrbát: rovný. vzdialenosť od kohútika po koreň chvosta má byť o niečo väčšia ako výška v kohútiku.

Bedrá: krátke, silné a svalnaté.

Hrudník: hlbší ako široký, hrudná kosť má byť umiestnená medzi kohútikom a zemou. Rebrá majú byť dobre klenuté od chrbtice, sploštené po stranách tak, že obvod za rebrami je možné obsiahnuť dvoma rukami – 40 až 43 cm.

Hrudná kosť: vrchol hrudnej kosti má byť jasne pred vrcholom pliec.

Chvost: v pokoji môže visieť. V akcii má byť zdvihnutý a ak je skrátený, jeho špička má byť v rovnakej výške ako uši.

Končatiny

Predné končatiny: pri pohľade zboku rovné od lakťov po prsty.

Plecia: dobre dozadu umiestnené, nie príliš svalaté.

Predné nohy: pri pohľade zboku rovné od lakťov po prsty.

Ramená: primerane dlhé a zauhlené tak, aby lakte boli umiestnené dobre pod telom.

Zadné končatiny: silné a svalnaté, primerane veľké k pleciam.

Kolená: dobre zauhlené.

Podpätia: pri pohľade zozadu v uvoľnenom postoji paralelné.

Päty: nízko umiestnené.

Osrstenie

Srsť: môže byť hladká, ostrá alebo drsná. Musí chrániť pred vodou. Srsť sa nemá upravovať (vytrhávať, aby vyzerala hladká alebo ostrá.)

Sfarbenie: prevláda biela, znaky sú čierne, pálené alebo hnedé.

Veľkosť a hmotnosť

Ideálna výška v kohútiku: 25 až 30 cm.

Hmotnosť: každých 5 cm je ekvivalentom 1 kg, takže 25 cm vysoký jedinec má mať hmotnosť 5 kg a 30 cm vysoký jedinec má mať 6 kg.

 

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky. Žiadna chyba ale nesmie ovplyvňovať zdravotný stav a pohodu psa.

Nasledujúce nedostatky treba penalizovať:

–       nedostatok teriérskeho charakteru,

–       nedostatok vyváženosti alebo preháňanie miektorých znakov,

–       šuchtavý alebo nepravidelný pohyb

–       chyby chrupu

Psy, ktoré jednozančné majú telesné abnormality alebo poruchy v správaní, musia byť vylúčené z posudzovania

 

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

Celkový vzhľad: silný, aktívny, pružný pracovný teriér s výbornou povahou, s ohybným, stredne dlhým telom. Jeho rázne pohyby dopĺňajú bystrý výraz. Chvost sa môže skrátiť. Srsť môže byť hladká, drsná alebo ostrá.